Jag heter Torbjörn Hammarberg och är författaren bakom KODEN TILL FÖRSTÅELSE. Under fliken KÖP kan du läsa mer om respektive bok.

Mina samarbetspartner sedan tio år har stor del i färdigt resultat; Patrik Thulin vd Aleris Närsjukhus, Kim Sandberg chef för Handels a-kassa och Torbjörn Engberg Senior Lean Management Advisor. Förutom värdefulla inspel till förståelsen, är manualerna ett resultat av uppnådda effekter i deras verksamheter.

HUR DET BLEV EN KOD