Jag heter Torbjörn Hammarberg och är författaren bakom KODEN TILL FÖRSTÅELSE. Under fliken KÖP kan du läsa mer om respektive bok.

Mina samarbetspartner sedan tio år; Kim Sandberg, Patrik Thulin och Torbjörn Engberg har stor del i färdigt resultat. Förutom många värdefulla inspel till förståelsen, är manualerna ett resultat av uppnådda effekter i deras verksamheter.

HUR DET BLEV EN KOD