Jag heter Torbjörn Hammarberg och är författaren bakom böckerna men det är mina samarbetspartner Kim Sandberg, Patrik Thulin och Torbjörn Engberg som gjort det möjligt. Förutom kloka inspel och support i tid och otid under 15 år, är manualerna ett resultat från deras verksamheter där koden används som standard sedan flera år.

HUR DET BLEV EN KOD