FÖRSTÅELSEKODEN

handlar om att skapa önskvärda resultat genom att MAXIMERA VÄRDET av det som används och görs i en verksamhet

lastbil2

Rådande förståelse samt förmåga att omsätta den med beteenden ger svar på det faktiska värdet av redan gjorda investeringar

En manual istället för kurser och konsulter gör att du kan starta mätningen direkt i ordinarie möten, på plats eller från distans

HUR SVÅRT KAN DET VARA?

VAD SÄGER ANVÄNDARE?

Torbjörn Engberg

Senior Lean Management Advisor

Under lång tid har Lindbäcks Bygg satsat på att skapa rätt förutsättningar för att nå sina mål. Erfarenheterna från det arbetet är samlat i One Way som är företagets modell för styrning och ledning av värderingar, principer, arbetsmetoder och uppföljning.

One Way skall vara ett gemensamt stöd för ledare och medarbetare i den dagliga verksamhetens puls. En bärande del i Lindbäcks Bygg:s utveckling av medarbetarskap och ledarskap är en personalidé: Goda ledare och förebilder leder till engagerade, motiverade och drivande medarbetare som tar ansvar, vill utveckla sig själva och som lever efter kärnvärdena DRIVKRAFT, ENGAGEMANG, KUNSKAP.

Ledarna skall vara förebilder genom att coacha och entusiasmera medarbetare till ständiga förbättringsarbeten, innovation och skapandet av goda resultat. Medarbetarna visar vilja och intresse för att utveckla verksamheten och sig själva, det innebär att de tar ansvar och ser sig själva som en del av helheten. Ledare och medarbetare skapar tillsammans en utmanande och rolig arbetsplats.

Lindbäcks Bygg:s ledarskapshus består av värderingar, principer och resultat, och tillsammans bildar de grund, stomme och tak till huset. På samma sätt som alla element i ett hus är viktiga, är alla värderingar och principer avgörande för slutresultatet i företagets verksamheter. Lindbäcks Bygg:s ledarskap hittar alla sina metoder och riktlinjer i ledarskapshuset.

I arbetet med värderingar och principer är förståelse en avgörande nyckel till framgång. För att säkerställa att alla medarbetare och ledare har tillgång till rätt förutsättningar för att skapa en god förståelse för verksamheten, samt värderingar och principer, tillämpar vi verktyg som Sorterad feedback, Coachande samtal och Utvecklingssamtal i den puls som behövs. Detta ger oss struktur och nycklar för att skapa förståelse i daglig puls likväl som årlig puls.

I allt detta arbete som format Lindbäcks Bygg:s One Way har boken KODEN TILL FÖRSTÅELSE och dess förlagor varit en mycket stark och bidragande del. Väldigt mycket av det som belyses i boken är idag integrerat i Lindbäcks Bygg:s dagliga arbete.