HUR SVÅRT KAN DET VA
MED 8 TIMMAR PER DA?

14 MIN


SAMTALSAKUTEN

15 MIN


? + ? = RESULTAT

1 MIN