KODEN TILL FÖRSTÅELSE - LEDAREN

499 kr

Slut i lager

Fri frakt vid köp av två eller fler (SE)

Dagens forskare har insett att den inre drivkraften, motivationen, helst ska komma från oss själva och att den moderna ledarens roll är att skapa förutsättningar för den. Manualen i boken garanterar att du lyckas i praktiken.

KODEN TILL FÖRSTÅELSE hjälper organisationen att sätta sin standard för önskvärda resultat, det vill säga förväntningar på beteenden som stämmer överens med organisationens värderingar och mål. Det är viktigt att de som arbetar i en verksamhet har förståelse för sitt uppdrag och vad i deras faktiska beteenden som påverkar resultaten. Förutom beteenden behöver status kring förståelse också mätas löpande. Rådande förståelse får betydelse för motivation och påverkar individens val av beteenden.

Genom att arbeta enligt KODEN TILL FÖRSTÅELSE kan du enkelt och löpande få bekräftat hur dina medarbetare mår, vad de förstår och vilka resultat som allas beteenden faktiskt lett till.

 

 

Resan startar när ytterst ansvarig ledare läst in sig på kartan och föregår med det goda exemplet genom att själv bete sig enligt standard. Då hjälper ledaren i sin tur sina medarbetare att göra detsamma, och nyttoeffekterna kommer av sig själva.

Hur svårt kan det vara?