Jennica Thorin, verksamhetschef Ericsson AB, Business Unit Radio

Tillämpandet av Förståelse om Förståelse har gett oanade effekter i de verksamheter jag ansvarat för. Det är en saknad pusselbit i LEAN, där LEAN är en filosofi men som saknar delen där man får alla sina medarbetare att förstå VARFÖR man ska arbeta utefter LEAN. Med Förståelse om Förståelse så får man hela verksamheten att förstå vad som behöver göras för att nå organisationens mål, och hur man tillsammans kan arbeta för att nå dit. Mycket enkelt och med ingen extra investering, man lär sig bara att nyttja den kapacitet man har i verksamheten.
 

En bild på Kim Sandberg

Kim Sandberg, chef Handels A-kassa

Förståelse om Förståelse beskriver något som många ledare redan vet och förstår. ”Jamen…det här visste jag ju redan” kan vara en reflektion efter att ha läst delar av boken. Det i sig är betryggande eftersom kunskapen och förståelsen redan finns. Halva arbetet är ju faktiskt redan gjort! Det hjälper dock knappast att jag själv som ledare har förståelsen då det viktiga är att alla i verksamheten har den och att det omvandlas till något konkret som genomsyrar verksamheten varje dag och varje timme i varje medarbetare. Det känns riktigt bra när medarbetare upptäcker den röda tråden och ger uttryck för sådant som är i direkt congruens med verksamhetens behov och villkor. Det är en enorm vinst när medarbetare förstår vad verksamheten ska åstadkomma och ännu bättre när medarbetaren medvetet bidrar, både i det stora och lilla.
  

Carolina Haugsnes, HR-Chef Moelven Modus AB

Förståelse om Förståelse bidrar med ett tankesätt som vilken organisation som helst kan tillämpa. Som HR-chef har jag hos tidigare arbetsgivare upplevt hur samtliga ledare, och framförallt hur ledningsgruppen, får en stabil och trygg grund i sitt ledarskap, i att alla tillsammans agerar utifrån samma logiska tankesätt – en ny förståelse. Den förståelse som dessutom uppstår hos de anställda påverkar hela organisationen, på ett positivt sätt! De känner sig sedda, blir delaktiga och drivande i utveckling- och förändringsprocesser. Jag såg tydliga exempel på att både motivation, frisknärvaro och arbetsglädjen ökade. Anställda hos oss stannade kvar trots att verksamheten stod under avveckling… Jag och övriga ledningsmedlemmar är övertygade om att det gör stor skillnad för vilka effekter och resultat som uppstår när förståelse(n) finns i organisationen på alla nivåer.