A

Vet man vart man är på väg?

B

 Vet man hur långt man har kommit och hur långt det är kvar?

C

Vet man varför det blir som det blir?

 

 

Nyheter