A

Vet man vart man är på väg?

B

 Vet man hur långt man har kommit och hur långt det är kvar?

C

Vet man varför det blir som det blir?

Överenstämmelse mellan A-B-C leder alltid till bästa möjliga resultat

 

Nyheter

 

Aktuell nyhetsrapport presenterar nyheter värda att berätta för andra


Videoklipp om A, "Hur svårt kan det va med 8 h per da"