Videoklipp & PDF

2018

Verkningsgradens betydelse för önskvärda resultat 

Vad är vad

2017

Referenser från verkligheten

Smakprov på Förståelse om Förståelse till LEDNINGSGRUPP

Smakprov på Förståelse om Förståelse till LEDARE

2016

Hur kommer det sig att det är betydligt enklare att navigera på sin fritid än i ett arbete med styrdokument?

 

  

 

2015

47 Sekunder 

Kan upplevas som en oändlighet om man har bråttom men för den som hinner

2015

META-mätning 

Mätinstrument som utmynnar i resultat som behöver mätas om behöver en egen mätning

2014

Bording AB i Borås, 2 minuter 

Björn Andersson berättar om utvecklingssamtalets A-B-C® från verkligheten

2013

Ett flertal vanliga samtalsformer kvalitetssäkras, minimöten, ordinarie möten, anonyma mätningar, medarbetarsamtal med flera.

2009

Start with why -- how great leaders inspire action | Simon Sinek, 18 minuter 

Simon Sinek presenterar betydelsen av att kommunicera i en viss ordning för att önskvärda tillstånd och resultat ska uppstå. Han utgår från samma tankesätt  som i Förståelse om Förståelse®. Simon väcker nyfikenhet och intresse, medan Förståelse om Förståelse® beskriver hur en organisation på egen hand kan realisera det i praktiken.

 

Utvecklingssamtalets A-B-C® och Qon Gruens® ingår numera i Förståelse om Förståelse®