Videoklipp & PDF

2018

Vad är det lilla som har störst betydelse för resultat på sista raden?

 

Verkningsgradens betydelse för önskvärda resultat

Vad är vad

2017

Referenser från verkligheten

Smakprov på Förståelse om Förståelse till LEDNINGSGRUPP

Smakprov på Förståelse om Förståelse till LEDARE

2016

 

 

  

 

2015

Vägval  

Betydelsen av eftertanke i förväg

META-mätning  

Mätinstrument som utmynnar i resultat som behöver mätas om behöver en egen mätning

2014

Bording AB i Borås, 2 minuter  

Björn Andersson berättar om utvecklingssamtalets A-B-C® från verkligheten

2013

Möten, mini-möten efter möten, anonyma mätningar och medarbetarsamtal har dessvärre något gemensamt..

2009

Start with why -- how great leaders inspire action | Simon Sinek, 18 minuter  

Simon Sinek presenterar betydelsen av att kommunicera i en viss ordning för att önskvärda tillstånd och resultat ska uppstå. Han utgår från samma tankesätt  som i Förståelse om Förståelse®. Simon väcker nyfikenhet och intresse, medan Förståelse om Förståelse® beskriver hur en organisation på egen hand kan omsätta tankesättet i praktiken.

 

Utvecklingssamtalets A-B-C® och Qon Gruens® ingår numera i Förståelse om Förståelse®