Framgår önskvärda tillstånd för medarbetare och kunder i dokument som beskriver organisationens mål?

Är det som faktiskt sker i verkligheten, i överensstämmelse med vad som beskrivs i organisationens styrdokument?

Kvalitetssäkras innehåll och beteenden kontinuerligt inom ramen för ordinarie möten?

Ditt resultat framgår i länken!
A-B-C säkrar att organisationen skapar önskvärda resultat,
till skillnad mot att få resultat som inte motsvarar förväntningarna. Gör testet igen