Förståelse om Förståelse® är ett tankesätt som inte kräver nya investeringar. Det säkrar överensstämmelse mellan styrdokument och vad som faktiskt sker i verkligheten. Förståelsen i tidigare varumärken ingår numera i Förståelse om Förståelse®.