Förståelse om Förståelse® beskriver hur en organisation på egen hand säkrar verkningsgraden av gjorda investeringar.

          Ledningsgruppen visar vägen med sig själva som modell.